25 LAT GWARANCJI

HEVERC TRAILERS

Producent przyczep Heverc
Warunki gwarancji

Heverc Trailers, dalej nazywany PRODUCENTEM, gwarantuje, że nasze przyczepy są zgodne z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa, zapewniając niezawodność w eksploatacji zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi.

 1. Okres Gwarancji:
  Gwarancja jest ważna przez 25 lat od daty zakupu przyczepy przez Użytkownika.
 2. Okresowe Przeglądy:
  Warunkiem utrzymania gwarancji jest regularne przeprowadzanie okresowych przeglądów co 12 miesięcy od daty zakupu przyczepy. Posiadamy odpowiednią ilość autoryzowanych partnerów w całej Polsce, w których można dokonać tych przeglądów, zapewniając tym samym łatwy dostęp do profesjonalnych usług serwisowych dla naszych klientów.
 3. Warunki Gwarancji:
  Użytkownik zobowiązany jest przedstawić ważną Kartę Gwarancyjną bez żadnych zmian lub ingerencji Użytkownika podczas przekazywania przyczepy do naprawy gwarancyjnej.
 4. Zakres Gwarancji:
  Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na nowe elementy, które uległy awarii z winy Producenta.
 5. Ograniczenia Gwarancji:
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przyczepy ani zastosowaniem niezgodnym z jej przeznaczeniem, takich jak przeładowanie czy nadmierny wyjątek.
 1. Gwarancja na Dodatkowe Wyposażenie:
  Urządzenia z niestandardowym dodatkowym wyposażeniem, takie jak wciągarki elektryczne czy pompy hydrauliczne, podlegają oddzielnej karcie gwarancyjnej wystawionej przez dealera lub producenta danego urządzenia.
 2. Procedura Naprawy:
  W przypadku naprawy gwarancyjnej, Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć przyczepę do autoryzowanego serwisu Producenta na własny koszt. Naprawy gwarancyjne zostaną przeprowadzone w terminie 14 dni od daty dostarczenia przyczepy do serwisu producenta.
 3. Utrata Gwarancji:
  Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku dokonywania napraw w niewyspecjalizowanych zakładach lub dokonywania zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie.
 4. Odpowiedzialność Finansowa:
  Gwarancja nie obejmuje roszczeń Użytkownika dotyczących zwrotu utraconych zysków wynikłych z uszkodzenia przyczepy.
 5. Odpowiedzialność Rękojmi:
  Postanowienia gwarancji nie wpływają na ustawowe prawa konsumenta ani nie ograniczają uprawnień konsumenta względem producenta wynikających z umowy kupna-sprzedaży.
Heverc Trailers
 • Odkryj najlżejsze i niezawodne przyczepy samochodowe Heverc Trailers. Dostosowane rozwiązania dla różnych branż, solidność i nowoczesność w jednym.

 • Wybierz przyczepy z ładownością do 2910 kg od Heverc Trailers!